Úvodní stránka » Reklamační protokol

Formulář pro reklamaci zboží

Je možné zaslat jako přilohu kontaktního formuláře      

   Tlačítko

Zákazník / odesílatel:

Jméno a příjmení:           …...............................................................................................

Bydliště:                             …...............................................................................................

E-mail:                                 …...............................................................................................

Telefonní  číslo:               …...............................................................................................

 

Prodávající / adresát:                                    Doleželová Adéla

Název firmy, adresa webových stránek:   www.balkonovekvety.cz

IČ / DIČ:                                                           71871918

Sídlo:                                                                Tichá 223,Tichá, psč.: 74274

Příp. kontakt:                                                  office@balkonovekvety.cz

 _______________________________________________________________________________

 

Reklamované zboží: ...............................................................................................................

 

Datum nákupu: .......................................................

 

Číslo objednávky / dokladu: ....................................

 _______________________________________________________________________________

 

Podrobný popis závady:

 

 

Návrh způsobu řešení:

  _______________________________________________________________________________

 

Poznámka:
1. Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

  1. Pokud zboží obsahuje závadu, která je vizuální, přiložte i fotografie, na kterých bude závada zřetelně viditelná. Fotodokumentaci lze zaslat i na naší emailovou adresu ….............
  2. Při zasílání zboží je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení při dopravě prodávajícímu.


    V ...........................................

 

dne …....................................                                                     Podpis kupujícího: ....................................

 

 Stažení